Strona główna


Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) jest jednym z ruchów w Kościele katolickim, którego celem jest ewangelizacja, formacja ewangelizatorów oraz inicjowanie nowych ośrodków ewangelizacyjnych na poziomie kraju, diecezji, parafii i wspólnot, tak, aby każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i doświadczalny. Szkoła Nowej Ewangelizacji powstała głównie jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji, wyrażonego przede wszystkim w encyklice Redemptoris Missio oraz adhortacji apostolskiej Christifideles Laici. W 1983 roku w przemówieniu na Haiti Jan Paweł II stwierdził, że Nowa Ewangelizacja powinna być „nowa w zapale, metodzie i środkach wyrazu”.

Na nasze spotkania zapraszamy w każdy czwartek godz. 19.00
Parafia Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej
ul. Słowackiego 19/21     42-217 Częstochowa
 

Wejście obok figury Jezusa od ul. Słowackiego.
 

sne 

Komentowanie jest wyłączone