Wstawiennicza

„Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im Mój Ojciec, Który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich” /Mt 18,19-20/
Modlitwa wstawiennicza nie jest niczym innym, jak zanoszeniem dziękczynienia, uwielbienia i prośby do Boga w intencji tych, którzy o to proszą. Wierząc nade wszystko słowom Jezusa, ale też i widząc wiarę i gorliwość wielu, którzy przynosili do Niego swoich chorych i udręczonych, pragniemy podejmować stałą formację w posłudze modlitwą innym, pomagając w ich osobistym spotkaniu z Miłością Ojca objawioną w Jezusie Chrystusie, prosząc o stale nowe doświadczenie Ducha Świętego. Osoby należące do diakonii czynią to zarówno w cichości swoich domów, jak również posługując w zespołach wstawienniczych bezpośrednio wobec tych, których stawia nam Bóg, czy to podczas kursów, spotkań modlitewnych czy też na prośbę poszczególnych osób. Bóg jest Tym, Który zbawia, uwalnia, daje nowe życie. My jesteśmy jedynie kanałami Jego Miłości, przez które pragnie rozlewać się w świecie.
Formację w diakonii wstawienniczej podejmują osoby, będące członkami wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Jana Chrzciciela, a więc będące w Przymierzu, za zgodą animatora, pasterza i osoby odpowiedzialnej za diakonię.
Zespoły wstawiennicze stałą posługę pełnią w czwartki przed spotkaniami modlitewnymi w parafii Matki Bożej Zwycięskiej od godz. 18.30.
Odpowiedzialni za diakonie: Ks. Zbigniew Wojtysek, Katarzyna Mączyńska