ETAP I – PODSTAWY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

W Szkole Nowej Ewangelizacji formacja przebiega dwutorowo: codzienna formacja osobista, oraz kursy, które są formą rekolekcji. Kursy formacyjne prowadzone są na trzech etapach, które tworzą program pastoralny zwany Redemptoris Missio. Program ten ma na celu uformowanie świadomego i aktywnego członka …

Czytaj dalej…

ETAP II – PRZYGOTOWANIE DO PEŁNIENIA MISJI EWANGELIZACJI

CHARAKTERYSTYKA KURSÓW: PAWEŁ Paweł: formacja ewangelizatorów Chcesz głosić Jezusa, ale brakuje Tobie jako ewangelizatorowi mocnego kręgosłupa, wiedzy, jak to czynić i narzędzi do skutecznej ewangelizacji?! Przyjedź na ten kurs! Kurs „Paweł” to najważniejszy kurs w programie Szkół Nowej Ewangelizacji. Pozwala …

Czytaj dalej…

ETAP III – FORMACJA FORMATORÓW EWANGELIZATORÓW

CHARAKTERYSTYKA KURSÓW: MARYJA Maryja: list Chrystusa Kim jest osoba Maryi i jaką relację mamy z Nią budować? Kurs ten pomaga odkryć Maryję jako Matkę Chrystusa, Matkę Kościoła, Jej rolę w zbawczym planie Boga i przyjąć Ją do siebie jako swoją Matkę. TEOLOGIA …

Czytaj dalej…