Młodzi

Program "Młodzi na Progu" opracowany został przez wspólnotę SNE Jezusa Zmartwychwstałego Diecezji Gliwickiej. Jest on przeznaczony do pracy w parafii z młodzieżą, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spotkania odbywają się w cyklu trzyletnim z podziałem na poszczególne lata formacji(I, II, III rok). Celem programu jest "stworzenie środowiska wiary i doprowadzenie młodego człowieka do świadomej decyzji wiary". Odbywa się to dzięki naciskowi na więzi uczestników z prowadzącymi, osobiste ich świadectwo, po to, aby ułatwić otwarcie się na treści Ewangelii. W konsekwencji, po przyjęciu sakramentu bierzmowania, młodzi zapraszani są do kontynuowania formacji i udziału w spotkaniach wspólnoty. Częścią składową programu są Rekolekcje Spotkania, przeznaczone dla młodych bezpośrednio przed bierzmowaniem(zwykle 3 rok formacji). Zadaniem tych rekolekcji jest stworzenie przestrzeni do osobistego spotkania i doświadczenia obecności Jezusa Chrystusa w życiu młodego człowieka i wyrażenia świadomej decyzji wiary. Od kilku lat w parafiach, przy których działa nasza wspólnota, przygotowanie do bierzmowania realizowane jest za pomocą tegoż programu. Członkowie wspólnoty prowadzą także Rekolekcje Spotkania dla chętnych uczestników z różnych parafii. Szczegółowe informacje dotyczące turnusów rekolekcji oraz programu dostępne są w zakładce Terminarz oraz na stronie: www.mlodzinaprogu.pl

„Młodzi SNE” to najmłodsza grupka działająca przy Szkole Nowej Ewangelizacji. Jest to odpowiedź na program „Młodzi na progu” (dzieło SNE w pracy z bierzmowanymi). Naszym założeniem i pragnieniem jest, aby młody człowiek kończący swoje przygotowania do bierzmowania miał dalej możliwość wzrastania w wierze, formowania się, spotykania się z ludźmi, którzy tak jak on wybrali drogę pójścia za Jezusem. 
Zapraszamy w każdy czwartek na spotkania Młodych SNE na godz. 19.00 (a następnie na modlitwę wspólnotową o godz. 20.00).