Muzyczna

"Przyjdźcie, radośnie śpiewajcie Panu!"- PS 95. Zadaniem diakonii muzycznej jest granie i śpiewanie dla Pana Boga. Jesteśmy grupą młodych ludzi, którzy poprzez swoje talenty chcą oddawać Bogu chwałę, ale także otwierać i przybliżać do niego innych ludzi. Posługujemy na spotkaniach wspólnoty, mszach, rekolekcjach - wszędzie tam, gdzie Bóg nas powołuje. Staramy się nieustannie rozwijać - szlifujemy zarówno swoje umiejętności, jak i ducha. Pomagają nam w tym różnego rodzaju warsztaty, próby, a także rekolekcje czy spotkania formacyjne. Wierzymy że przez to wszystko działa Pan Bóg - ten który nas powołał i uzdalnia. 
Odpowiedzialna za diakonię: Adrianna Nowak