O wspólnocie


O Wspólnocie

Parafialna Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Jana Chrzciciela powstała przy parafii Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w 2011 roku jako środowisko ewangelizacyjne. Wspólnota została założona w wyniku kursów ewangelizacyjnych SESA (Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja) prowadzonych przez Wspólnotę Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea oraz Gliwicką i Bytomską Szkołę Nowej Ewangelizacji, które od wielu lat działają w programie SESA.

SNE św. Jana Chrzciciela obecnie liczy ok. 50 członków, a jej moderatorem jest ks. Michał Krawczyk – Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Częstochowskiej. Liderem świeckim SNE jest Mariusz Janoska. Animatorami są: Elżbieta Szewczyk, Grzegorz Sanocki, Emilia Stencel, Sławomira Surowiecka, Agnieszka Hince, Ada Smolnik. Odpowiedzialni za Młodych Na Progu: Katarzyna Gonera i Filip Szpankowski

23 sierpnia 2014 r. SNE św. Jana Chrzciciela została włączona w Program SESA.

Naszym celem jest formacja ewangelizatorów i formatorów ewangelizatorów tak, aby każdy katolik potrafił w prosty i praktyczny sposób przekazywać Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

Ten cel realizujemy w programie systematycznej formacji, składającym się
z kilkudziesięciu teoretyczno-praktycznych kursów. Chcąc służyć wszystkim ruchom i grupom w Kościele, nie utożsamiamy się z żadnym ruchem.

Nowy zapał wynika bowiem z osobistego doświadczenia spotkania z żyjącym Jezusem. Owocem głębokiej relacji z Chrystusem staje się pragnienie głoszenia Dobrej Nowiny innym. Nowa metoda to głoszenie kerygmatu, czyli najbardziej podstawowych prawd wiary wspólnych wszystkim chrześcijanom. To biblijna prawda o wielkiej miłości Boga, o grzechu człowieka, odkupieniu w Jezusie. O nawróceniu, mocy Ducha Świętego oraz wspólnocie Kościoła. Różne sposoby przekazu Ewangelii mają służyć przedstawianiu Ewangelii w sposób jasny i zrozumiały dla każdego odbiorcy.

Członkowie SNE św. Jana Chrzciciela biorą udział w licznych przedsięwzięciach ewangelizacyjnych. Posługiwali oni już w kilkunastu kursach ewangelizacyjnych Nowe Życie prowadzonych w parafii oraz w ewangelizacji od drzwi do drzwi odwiedzając ponad 1500 mieszkań.

SNE tworzą ludzie w różnych wieku (od 16 roku życia wzwyż). Najważniejsze dla nas jest pragnienie ewangelizowania i formowania się jako „uczeń w szkole Jezusa”

Pragniemy jak św. Jan Chrzciciel, wskazywać na Jezusa, naszego Zbawiciela i Pana, nie zapominając o własnym wzroście. Formując się w duchu Nowej Ewangelizacji, zdobywamy mentalność ewangelizacyjną zgodnie z wizją SESA, która oparta jest na trzech ściśle powiązanych ze sobą wymiarach

o sne

źródło: Projekt Pastoralny SESA

Proroctwa, na błogosławieństwo dla naszego SNE.

„Nie chcę by Słowo było skrępowane. Chcę was błogosławić. Chcę dać wam wolność, miłość, pasję.
To Ja wybrałem twoje serce od zawsze, na wieki
i nigdy nie cofnę ręki z nad twojej głowy.
Moja ręka nigdy nie będzie odebrana.”

„Namaszczam twoje ręce, by nie były wygodne, lecz brudne od pracy. Potrzebuję waszych rąk. Jesteście mi potrzebni.”

Nie lękajcie się ja będę wypraszać u Syna łaski, do Mnie- Gwiazdy Nowej Ewangelizacji się uciekajcie.”

„Od dziś stolica maryjna i stolica prymasowska będą odnowione Duchem Świętym.”

Obraz miecza przecinającego linę przycumowanego statku, który nie potrafi odpłynąć – „Pozwól by Bóg zabrał was w rejs i by dał wam wolność- pozwólcie Mu na to.”
Obraz konewki: „Pan podlewa małe ziarenko.”

Na nasze spotkania zapraszamy w każdy czwartek godz. 19.00
Wejście obok figury Jezusa od ul. Słowackiego.
Parafia Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej
ul. Słowackiego 19/21
42-217 Częstochowa
 

Komentowanie jest wyłączone