Kana Młodych - Spotkanie ewangelizacyjne „Duch może więcej”