ETAP III – FORMACJA FORMATORÓW EWANGELIZATORÓW

CHARAKTERYSTYKA KURSÓW:

MARYJA

 • Maryja: list Chrystusa
 • Kim jest osoba Maryi i jaką relację mamy z Nią budować? Kurs ten pomaga odkryć Maryję jako Matkę Chrystusa, Matkę Kościoła, Jej rolę w zbawczym planie Boga i przyjąć Ją do siebie jako swoją Matkę.

TEOLOGIA BIBLIJNA

 • Teologia biblijna
 • „Jezus rzekł: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare„(Mt 13,52). Kurs ukazuje jedność Starego i Nowego Testamentu oraz rozwój objawienia Bożego.

MARANATHA

 • Maranatha: Apokalipsa

PIOTR

 • Piotr: eklezjologia
 • „Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego”.(Mt 16,18-19) Kurs wprowadza w eklezjologię i sakramentologię Kościoła.

MELCHIZEDEK

 • Melchizedek: liturgia
 • „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.”(J 6,55-56)
  Kurs ten pomaga w głębszym zrozumieniu, przeżywaniu i celebrowaniu obecności Jezusa Chrystusa w Liturgii.

JETRO

 • Jetro: ekumenizm
 • Kurs ten uczy, jak należy pracować dla jedności Kościoła-Ciała Chrystusa,
  o którą Jezus prosił Ojca,aby świat uwierzył i został zbawiony.

NEHEMIASZ

 • Nehemiasz: doktryna społeczna Kościoła
 • „Bo królestwo Boże to nie sprawa tego,co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokóji radość w Duchu Świętym”. (Rz 14,17)
  Na wzór Nehemiasza, który odbudował ruiny miasta Jeruzalem, uczymy się budować Królestwo Boże we wszystkich dziedzinach życia społecznego.