Ewangelizacji


Wedle charyzmatu naszej wspólnoty-nie możemy nie głosić tego, co widziały nasze oczy!Podczas modlitwy, chcąc poznać plan Boga na naszą posługę w diakonii ewangelizacji, zapytaliśmy Go, czego od nas wymaga i jak pragnie nas przez nią prowadzić. Otworzyliśmy Słowo Boże na fragmencie z Ewangelii według św. Jana:

„Po umyciu im nóg Jezus nałożył szatę, ponownie zajął miejsce przy stole i zaczął mówić: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie Mnie Nauczycielem i Panem – i słusznie mówicie, bo Nim jestem. Jeśli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wasze nogi, to również i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam przykład, abyście tak postępowali wobec siebie, jak Ja postąpiłem względem was. Uroczyście zapewniam was: sługa nie jest ważniejszy od swego pana ani posłaniec od tego, kto go posłał. Jeśli nawet wiecie to wszystko, szczęśliwi będziecie dopiero wtedy, gdy będziecie to spełniać. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, kogo wybrałem, lecz muszą się wypełnić słowa Pisma: Kto jadł ze mną chleb, uknuł przeciwko mnie podstęp.Teraz wam to oznajmiam, zanim się to stanie, abyście wtedy, gdy to nastąpi, uwierzyli, że Ja jestem. Uroczyście zapewniam was: kto przyjmuje tego, kogo Ja wysyłam, Mnie przyjmuje. Ten zaś, kto mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”.”
J 13, 12-20


Czytając ten fragment, wierzymy, że dostaliśmy konkretną instrukcję niezbędną do zbudowania właściwej struktury, według której nasza diakonia ma funkcjonowaći tego też chcemy się trzymać :)

1.) Pierwsze jest pierwsze -  JEZUS – jedyny Nauczyciel i Pan.
Jezus jest najważniejszy, ale nie tylko w samej diakonii, ale w naszej codzienności. To z tego, w jaki sposób słuchamy Go na co dzień i jaką mamy z Nim relację, wynika nasza zdolność do pójścia za Nim gdziekolwiek nas powoła. Ciągle stajemy w postawie ucznia, rozeznajemy Jego wolę i poddajemy się prowadzeniu Ducha Świętego, który jest najlepszym przewodnikiem.

2.) JEZUS – przykład wzajemnej służby
Pamiętamy, by być dla siebie wsparciem i podporą, we wszystkim. Każdy z nas obecnych został przez Boga posłany do tej diakoni, bo posiada coś, czym ubogaca nasze wspólne powołanie do głoszenia Dobrej Nowiny, dlatego dbamy wzajemnie o swój wzrost i dopełniamy się.

3.) JEZUS – uzdalnia wybranych
Wierzymy, że sam Jezus powołał każdą osobę z naszej diakonii i ma doskonały plan na naszą posługę. Jego oczy widzą więcej niż nasze, dlatego przed każdym planowaniembądź wydarzeniem modlimy się, by pokazał nam Swoją wolę i konkretnie przeprowadził nas przez ich realizację.

4.)JEZUS - Wybawiciel
Każdy z nas jest grzesznikiem potrzebujacym zbawienia. Staramy się nieustannie pytać Pana co jeszcze jest w nas do przepracowania, aby podczas ewangelizacji głosić to, co On chce, a nie to, czego chcemy my.

5.) JEZUS - Autorytet
Wychodząc do ewangelizacji, idziemy w autorytecie Jezusa Chrystusa, by każda spotkana przez nas osoba doświadczyła Bożej Miłości i weszła w żywą relację z Jezusem - to jest właśnie cel naszej posługi!
 
Niech żywy Chrystusbędzie w tym  uwielbiony!
 
P.S. Wiedz, że po przeczytaniu tegotekstu możesz ogłosić Jezusa jedynym Panem i Zbawicielem swojego życia, zapraszamy do decyzji :)