Świadectwa z kursu EMAUS


„Jezus Słowo już ze mną i zawsze zwycięża…”
Doświadczyłam tego, że Jezus mówił do mnie wcześniej i zapraszał mnie, ale Go nie słuchałam. Chciałam głosić Słowo Boże, ale go nie czytałam. Pismo święte było – tylko tyle. Zawarcie przymierza było bardzo osobistym przeżyciem. W czasie kursu przeżywałam walkę duchową, ale Jezus Słowo zwyciężył.       Renata

„Pogłębienie wiary, umiejętności czytania Pisma, siła wspólnoty”
Poczułam, jak ważne jest zgłębianie Słowa Bożego. Doświadczyłam wspólnoty i modlitwy, która ożywiła moją wiarę.    Asia

„To był prawdziwie mój Emaus”
Doświadczyłam, że Pan Bóg przemawia i odpowiada na pytania. Ważne jest, by czytać Słowo, otwierać się i poświęcać Jemu czas.    Alex

„Moja obecność na niedzielnej Mszy św. nie zawsze odbywała się należycie. Byłam jakby mnie tam nie było. Już wiem jak ważne jest przygotowanie do Eucharystii. Zamierzam również dotrzymać przymierza”
Moim najważniejszym doświadczeniem była wspólna Eucharystia. Zrozumiałam jeszcze bardziej potrzebę pogłębiania Słowa Bożego oraz to, że Jezus Słowo może objawiać się przez obrazy. Zawarłam przymierze, dlatego zamierzam jeszcze mocniej dbać o formację.   Kasia

„Przez czytanie i studiowanie Słowa zachować przymierze z Panem Bogiem”
Doświadczyłam bliskości Pana Boga w Słowie Bożym. Słowo Jezus jest moją lampą, światłem, mieczem, młotem, ziarnem i miodem.   Zosia

„Wszystko mogę w Jezusie Słowo, które mnie umacnia”
Doświadczyłam mocy Słowa, rozmiłowanie się w Słowie, bliskości Jezusa Słowo, który uzdrawia, leczy, uwalnia i przemienia. Pragnę, aby Słowo było moją codziennością. Chcę głosić Słowo innym!   Basia

„Wtedy otworzyły się im oczy i rozpoznali Go (Łk 24,31)”
Doświadczyłam potrzebę pozostawienia za sobą swoich frustracji i swojego smutku, niezadowolenia. Otworzyłam oczy na dobre rzeczy, którymi codziennie Bóg mnie obdarza. Zawarłam przymierze z Bogiem, i wiem, że to przymierze jest trwałe ponieważ Bóg go nie zerwie. Chcę być Mu wierna. Zamierzam używać Słowa jako laski – aby nie upaść.  Gosia

„Spędzać codziennie czas ze Słowem Bożym”
Uświadomiłam sobie, jak bardzo ważne jest spędzenie czasu ze Słowem Bożym każdego dnia. Poznałam obraz Słowa, jego skutki i zawarłam z kochanym Ojcem nowe przymierze, w którym zamierzam trwać.  Justyna

„Biblia – Słowo Boże – to bogactwo”
Doświadczyłam tego, że Bóg daje mi światło na moje życie, bym czyniła słuszne korekty. Pragnę żyć Słowem Bożym w codziennym życiu. Doświadczyłam miłości Boga do mnie takiej, jaką jestem. Pragnę, aby czytanie Biblii pogłębiało moją relację z Bogiem, Jezusem i Maryją. Chcę bardziej zrozumieć siebie i innych.

„Bardzo przeżyłam Emaus, dlatego będę trzymać Jezusa Słowo- laskę przy sobie…”
Doświadczyłam pracy ze Słowem. Moja dusza została umocniona. Pierwszy raz czytałam przy wszystkich Słowo, do tej pory byłam zamknięta. Księga Ezechiela, z której było czytanie to Słowo skierowane bezpośrednio do mnie. Zamierzam pogłębiać i kontynuować to, co usłyszałam na kursie.

„Słowo Boże – wielka skarbnica wiedzy”
Nauczyłem się szacunku do Słowa Bożego oraz modlitwy Nim. Otrzymałem cenne wskazówki, jak rozmawiać z Bogiem. Zamierzam wytrwać w tym, co otrzymałem i wypracowałem na kursie, oraz starać się umacniać wiarę i rozwijać ją jeszcze bardziej.   Mikołaj

„Człowiek sam nie jest wart, tylko z bliźnim w grupie może więcej”
Mogłam dzielić się z moim Kleofasem, modlić się i jeszcze bardziej przybliżyć Słowo Boże. Zamierzam bardziej dogłębnie czytać i analizować Słowo Boże, aby móc je przekazywać bliskim.    Ewa

„Słowo Boże fundamentem”
Zrozumiałam jak ważne jest budowanie życia w oparciu o Słowo Boże. Chciałabym codziennie mieć kontakt z Pismem Świętym.   Kornelia